Pràctiques de Física

18/03/2022

Al laboratori de física posem en pràctica els continguts que treballem a classe. Estudiants de 1r de Batxillerat Internacional estan comprovant si es conserva o no l'energia en el bot d'una pilota; cada grup dissenya l'experiment, recull dades i les analitza i finalment redacten un informe individualment.