Perspectives de castells

25/03/2021

Arran de fer a Visual i Plàstica a segon d'ESO  la unitat 6 del llibre digital: La representació objectiva i el dibuix tècnic, hem dut a terme uns quants treballs pràctics amb els estris de dibuix lineal (regle, compàs,...) i, en tocar les perspectives, n'hem fet tant d'axonomètriques (no hi ha punt de fuga) com de còniques (sí que n'hi ha) però a mà alçada, intuïtives.
Vet aquí uns dibuixos de perspectiva axonomètrica ambientats en l'època medieval resultants d'aquest treball.
Us en passem unes quantes fotos però hi ha més obra penjada al suro de la rambla de l'institut. Veniu i feu-hi un cop d'ull!